7.10.11

Cymru: annibyniaeth wleidyddol neu gyd-ddibyniaeth?

Cymru: annibyniaeth wleidyddol neu gyd-ddibyniaeth?

Adran Athronyddol Urdd Graddedigion Prifysgol Cymru

Ystafell y Cyngor, Llyfrgell Genedlaethol, Aberystwyth

9:30yb – 3:30yh , Gwener, 14 Hydref 2011

Gyda phwerau newydd i’r Senedd ym Mae Caerdydd beth fydd diwedd y daith ddatganoli?

Annibyniaeth gwleidyddol? Neu a’i camsyniad yw credu fod y fath gysyniad yn bosib mewn cyfnod o globaleiddio economaidd ac undod gwleidyddol cynyddol ar y lefel Ewropeaidd?

Yn gynhadledd undydd hon cynhelir nifer o ddarlithoedd a thrafodaethau ar y pwnc gan dynnu sylw at syniadaeth nifer o athronwyr ar y cwestiwn Cymru: annibyniaeth wleidyddol neu gyd-ddibyniaeth?

Yn cymryd rhan fydd Dr Gwenllian Lansdown Davies, Yr Arglwydd Elystan Morgan a Dafydd Elis-Thomas AC.

Er mwyn archebu eich lle, e-bostiwch post@meddwl.com , ffoniwch 07970 025843, neu cysylltwch a ni drwy’r post: Urdd Graddedigion Prifysgol Cymru, 29 Sryd y Frenhines, Aberystwyth, Ceredigion, SY231PU.