4.8.08

Diwedd Prydeindod: RIP


Ymysg yr holl frefu am waed Gordon Brown mae yna un elfen sydd yn treiddio fel byrdwn emyn trwy'r holl sylwadau newyddiadurol ac ar lein, sef bod Brown yn Sgotyn.

Does dim modd i Sgotyn ennill calon ganol Lloegr! Pa hawl sydd gan Sgotyn i bennu polisi Prydeinig pan fo gan yr Alban ei Senedd ei hun? Pam bod Prydain yn cael ei reoli gan y Scottish Raj?

Does dim ddwywaith bod cenedligrwydd Gordon Brown yn gwneud niwed difrifol i obeithion etholiadol y Blaid Lafur. Os ydy Mr Brown yn cael ei ddisodli does gan yr un Sgotyn arall, beth bynnag ei allu na'i rinweddau, gobaith mul o gael ei godi i arweinyddiaeth Llafur yn ei lle.

Mae hyn yn adlais o gyfnod Neil Kinnock fel arweinydd y Blaid Lafur, y Welsh Windbag yn ôl y papurau tabloid. Roedd y gair Welsh yn gymaint o sen ar Kinnock ag oedd y gair Windbag yn y cyswllt sarhaus yma - roedd y ffaith bod Kinnock yn Welsh gymaint (os nad fwy) o reswm dros beidio â'i ethol, a'r awgrym ei fod yn Windbag!

Fel mae'r safle sydd yn ei gyfrif fel Arwr yn dweud:

The tag of “Welsh windbag” stuck and Neil Kinnock was never taken to the hearts of Middle England, where the marginal seats that Labour needed in order to take power were concentrated.

Sydd yn codi'r cwestiwn, pe bai Llafur yn cael ei arwain gan Sais ym 1992, a fyddai'r Blaid Lafur wedi gwneud yn well, hyd yn oed wedi ennill etholiad y flwyddyn honno?

Mae agweddau'r wasg Seisnig tuag at genedl Brown a Kinnock yn brawf nad oes modd i Sgotyn na Chymro dod yn Brif weinidog y Deyrnas Gyfunol byth eto. Bydda bobl o ddawn Lloyd George neu Ramsey Mac ddim yn dderbyniol i Brydain y dwthwn hwn.

Os nad oes modd i Gymro neu Sgotyn dod yn brif weinidog y Deyrnas Gyfunol eto, onid yw hynny yn brawf bod y Cyfundeb eisoes wedi trengi?

Ac os yw'r Undeb wedi marw onid ydi'n hen bryd inni dderbyn y ffaith, claddu'r corff a pharatoi am i fywyd mynd rhagddo ar ôl y cynhebrwng?

Mae'n rhaid i'r rhai sydd â chariad mawr at yr Undeb hyd yn oed, derbyn bellach bod yr Undeb, megis hen daid hoffus, wedi marw - mae ei ddyddiau wedi dod i ben.

(David Milliband yw'r un yn y llun, sydd yn aberthu ei hun dros Loegr)

27.3.08

Cymru'n Deffro - Gwynfor EvansDaw'r sain o record byr gan Gwynfor Evans yn dilyn ei ethol yn Aelod Seneddol cyntaf Plaid Cymr ym 1966. Sain - Recordiau'r Dryw, Christopher Davies Ltd, Llandybie, Sir Gaerfyrddin. Lluniau - wedi eu codi o'r we a mannau eraill. Testun Isod - gan Islwyn Ffowc Elis, oddi ar gefn y record.

GWYNFOR EVANS, Llywydd Plaid Cymru, a'i Haelod Seneddol cyntaf - dros Gaerfyrddin. Gwr a allasai fod yn y Senedd ers blynyddoedd lawer petai wedi newid ei blaid. Gwr a allasai wneud enw mawr iddo'i hun yn y Gyfraith, ond a ddewisodd ddychwelyd i'r wlad i gychwyn tai gerddi. Fe'i magwyd yn Barri, ac wedi tyfu'n llanc y daeth yn rhugl yn y Gymraeg. Teithiodd bron bob milltir sgwar o Gymru i gyhoeddi neges ei rhyddid hi. Ystyrir ef heddiw gan filoedd yn broffwyd y Gymru fydd.

24.1.08

Annibyniaeth i Guernsey?

Mae hyd yn oed ynysoedd 'ffiwdal' y Môr Udd yn sôn am annibynniaeth bellach.

Wrth gwrs, mae'n siwr fod rhai yn y pleidiau Prydeinig sy'n credu fod Cymru'n rhy fach i gael yr un pwer â Guernsey heb sôn am annibynniaeth.

Ffynhonnell www.unlockdemocracy.org.uk

Rhyfedd, mae Cymru unai'n rhy fach neu rhy fawr i annibyniaeth. Fase'n dda petai'n gwrthwynebwyr yn gallu penderfynnu ar 'lein' a sefyll gydag e!