27.3.08

Cymru'n Deffro - Gwynfor EvansDaw'r sain o record byr gan Gwynfor Evans yn dilyn ei ethol yn Aelod Seneddol cyntaf Plaid Cymr ym 1966. Sain - Recordiau'r Dryw, Christopher Davies Ltd, Llandybie, Sir Gaerfyrddin. Lluniau - wedi eu codi o'r we a mannau eraill. Testun Isod - gan Islwyn Ffowc Elis, oddi ar gefn y record.

GWYNFOR EVANS, Llywydd Plaid Cymru, a'i Haelod Seneddol cyntaf - dros Gaerfyrddin. Gwr a allasai fod yn y Senedd ers blynyddoedd lawer petai wedi newid ei blaid. Gwr a allasai wneud enw mawr iddo'i hun yn y Gyfraith, ond a ddewisodd ddychwelyd i'r wlad i gychwyn tai gerddi. Fe'i magwyd yn Barri, ac wedi tyfu'n llanc y daeth yn rhugl yn y Gymraeg. Teithiodd bron bob milltir sgwar o Gymru i gyhoeddi neges ei rhyddid hi. Ystyrir ef heddiw gan filoedd yn broffwyd y Gymru fydd.

3 comments:

Emma Reese said...

Mae gen i gymaint o barch tuag at Gwynfor Evans. Dyma'r tro cynta i mi wrando ar ei araith.

Tomaba said...

Fe ddaw ein dydd

www.freekawthoolei2009.blogspot.com

Tomaba said...

www.freekawthoolei2009.blogspot.com

Fe ddaw ein dydd