15.2.12

Gwireddu ein gweledigaeth am wlad annibynnol a llwyddiannus, Elin Jones

Credaf fod angen i Blaid Cymru, o dan yr arweinydd nesaf, rhoi’r flaenoriaeth i ddatgelu gweledigaeth atyniadol i bobl Cymru, gan gynnwys manylion ynghylch sut y byddwn yn gweithio tuag at ennill annibyniaeth i’r wlad.

Os ydym am wireddu ein gweledigaeth am wlad annibynnol a llwyddiannus, rhaid i ni gytuno’n derfynnol ar y manylion fel y gallwn yna fwrw ati i esbonio manteision dyfodol annibynnol i bobl Cymru. Dyma pam rwyf wedi cynnwys bwriad i gynnal cynhadledd arbennig i’r Blaid yn 2013 ar annibyniaeth – y cyntaf yn ein hanes – fel un o’m prif addewidion yn yr etholiad arweinyddol. Gallwn yna gyflwyno’r achos dros Annibyniaeth i Gymru.

Rwyf hefyd yn cynnigy byddai i’r Blaid ennill dau etholiad o’r bron yn fandad i gynnal refferendwm ar annibyniaeth i Gymru.

Dyma fy ngweledigaeth ar gyfer dyfodol Cymru – y weledigaeth gliriaf erioed i gael ei chyflwyno gan arweinydd Plaid Cymru dros sefydlu gwladwriaeth Gymreig annibynol. Fodd bynnag, rhaid ennill cefnogaeth o bob rhan o Gymru, ac ar draws y ffiniau gwleidyddol, er mwyn medru gwireddu hyn.

Mae siarad am annibyniaeth yn syml, ond ni fydd hi’n hawdd sicrhau y bydd hi’n dod yn realiti. Yn bendant, dyw ei gwireddu ddim yn dod yn agosach am fod ambell aelod o Blaid Cymru yn yngan y gair yn amlach. Na chwaith y bydd yn cael ei gwireddu am fod yr Alban yn cynnal refferendwm ar eu hannibyniaeth hwythau yn 2014. Fe fyddwn i gyd wrth gwrs yn cael ein hysbrydoli gan refferendwm yr Alban, ond rhaid i ni beidio twyllo ein hunain i gredu fod yr un trywydd yn dilyn yn awtomatig i ni.

Fodd bynnag, mae’r hyn sy’n digwydd yn yr Alban yn rhoi’r cyfle i ni fel plaid i ddechrau dadlau achos Cymru ymhellach, wrth i ni edrych at ba fath o berthynas fydd rhwng cenhedloedd y DU yn y dyfodol. Rhaid i ni felly fod yn gliriach am ein huchelgais i Gymru, ac am ein hamcan cyfansoddiadol i Gymru wrth i ni gynnal y trafodaethau hyn.

Dros y blynyddoedd nesaf, yr her i Blaid Cymru yw gweithio fel un er mwyn sicrhau annibyniaeth i Gymru. Mae’n hollbwysig ein bod yn cadw ein ffocws ar y nod hwn a gwrthod gadael i frwydrau mewn meysydd eraill amherthnasol i hawlio ein sylw. Annibyniaeth yw ein blaenoriaeth.

Mae uchelgais gwleidyddol Plaid Cymru yn radical, ond rhaid sicrhau ei bod yn berthnasol i fywydau bob dydd pobl Cymru. Wrth gwrs, pobl Cymru fydd bob tro’n penderfynu ar ddyfodol y wlad hon – dyna’r brif egwyddor i Blaid Cymru. Allwn ni felly ddim rhamanteiddio’n ddi-ddiwedd am fendithion anibyniaeth tra eu bod hwythau’n poeni ynghylch talu’r biliau neu gadw eu swyddi. Law yn llaw â diffinio ein hamserlen ar gyfer annibyniaeth mae gosod gweledigaeth glir i adeiladu economi gryf i Gymru, a chychwyn ar ein Hail Chwyldro Diwydiannol, unwaith eto wedi ei seilio ar ein adnoddau naturiol, ond y tro hwn gyda’r elw yn llifo i fusnesau a chymunedau Cymru.

Mae pobl Cymru yr un mor abl â chenhedloedd eraill i bennu ar eu dyfodol eu hunain. Rwyf felly am sicrhau eu bod yn cael y cyfle i wneud hynny, a mynd â Chymru ymlaen i fod yn wlad annibynnol, lwyddiannus.

Elin Jones, Chwefror 2012

Gwefan: www.elindrosgymru.com
Ebost: Elin.Jones@Cymru.gov.uk
Trydar: @ElinJonesPlaid
Facebook: facebook.com/elinjonesplaid

2 comments:

suaramirza said...

Wi'n Cefnogi Annibyniaeth Cymru. Wi'n hoff siarad yn Gymraeg ag mae'n Gwell Pobl Cymru wedi mae Gwlad Rhydd. Gymraeg ydy Cyffrous ag Hwyl hefyd,Wi'n dysgu Gymraeg ar @DailyWelshWords ag @TifiaCyw
Wi'n gobeithio Gymraeg fel Saesneg.

Unknown said...

Playtech - New Zealand's #1 supplier of gaming equipment
Playtech, an aprcasino innovator of poormansguidetocasinogambling software and services for online gaming bsjeon and iGaming products, 바카라 have worrione.com partnered with supplier Casino.