2.2.07

Cefnogwch y blog

Cofiwch, ni fydd y blog yma'n llwyddiannus yn y nôd o hyrwyddo'r achos dros annibyniaeth ar y we, os na fydd digon o ymwelwyr. Beth am helpu trwy osod un o'r lluniau yma ar eich gwefan, gyda dolen at:

http://annibyniaeth.blogspot.com/

2 comments:

Meic said...
This comment has been removed by the author.
Meic said...

Os y'ch chi am gadw cofnod o pwy a cynifer sy'n mynd ar y wefan yma ewch i
Google Analytics
sy'n rhoi gwybodaeth y nifer o pobl sy' di dod i weld y wefan pob dydd a lle ydynt yn y byd. Pob hwyl, Meic