28.4.07

Adam Price yn galw am Annibyniaeth i Loegr

2 comments:

Huw said...

Dene'r unig ffordd geith Cymru unrhyw fath o annibyniaeth, yw trwy Lloegr yn gyntaf.

Os mae 3 miliwn yn pwyso ar San Steffan am annibyniaeth does dim llawer am ddigwydd; ond pan mae 50 miliwn am wneud, cawn rywle.

david h jones said...

Dylai'r Blaid rhoi Senedd i Loegr fel rhan o'i maniffesto bydd yn:

1. Codi gwrychyn Llafur - wastad yn hwyl - gan ddangos hunanoldeb eu cefngoeth i 'Brydeindod'.

2. Dangos nad yw'r Blaid yn wrth-Seisnig.

3. Boblogaidd gyda'r Saeson hynny sy'n byw yng Nghymru ond sy'n dal i feddwl eu bod yn byw yn Lloegr!

4. Cael sylw i'r Blaid yn y wasg Seisnig ac felly cyfle i hyrwyddo agenda a pholisiau'r Blaid.