6.4.07

Y Blaid Werdd o blaid annibyniaeth i Gymru

Cefais ymateb calonogol iawn gan y Blaid Werdd yng Nghymru ynglyn â'i pholisi ar annibyniaeth heddiw. Wnes i gysylltu gyda'r blaid rhai wythnosau yn ôl i holi os oedd y polisi'r un peth ag un y Blaid Werdd yn yr Alban.

Rwy'n cydweld gyda Rhodri Griffiths o'r Blaid Werdd na ddylai unrhyw 1 plaid wleidyddol gael monopoli ar annibyniaeth. Dwi hefyd yn cytuno y byddai'n syniad gwych sefydlu platfform amlbleidiol gyda Phlaid Cymru ac unrhyw wleidyddion annibynnol eraill mewn Llywodraeth leol neu yn y Cynulliad, ac unrhyw aelodau o'r pleidiau gwleidyddol Prydeinig sydd yn cefnogi annibyniaeth. Dylid hefyd wahodd unrhyw fudiadau neu gymdeithasau yng Nghymru sy'n cefnogi annibyniaeth i fod yn rhan o'r drafodaeth.

Dyma beth oedd gan Rhodri Griffiths i'w ddweud:

Rydym yn y Blaid Werdd o blaid annibyniaeth i Gymru, ond yn bersonol, mae'n well gennyf y gair "ymreolaeth" neu "autonomy" yn hytrach na "annibyniaeth".

Mae'n wir fod Plaid Werdd yr Alban yn cefnogi and yn ymgyrchu dros annibyniaeth. Yn wir roedd Mark Ballard MSP wedi helpu sefydlu y "Scottish Independence Convention" gyda'r Blaid Sosialydd yr Alban yn ddiweddar. Cafodd Mark tipyn o jobyn i berswadio'r SNP i ymuno a'r clymblaid yma dros annibyniaeth! Mae tueddiad gyda Plaid Cymru ac yr SNP i feddwl fod ganddynt monopoli ar annibyniaeth... Hoffwn i wahodd Plaid Cymru - ac efallai Forward Wales/Cymru Ymlaen, os maent dal yn fodoli - i ymuno a ni mewn clymblaid debyg yma yng Nghymru.

Mae'n wir hefyd fod - ar hyn o bryd - mae Plaid Werdd Cymru "yn swyddogol" yn rhanbarth o'r Blaid Werdd Cymru a Lloegr.Yn yr Alban mae'r Blaid Werdd yn hollol annibynnol. Dwi ddim yn hapus iawn gyda'r sefyllfa yma ond eto mae rhaid inni fod yn bragmateg - heb help ariannol oddiwrth cefnogwyr yn Lloegr byddwn llawer tlotach yma. Gobeithio, gyda llwyddiant yn etholiad y Cynulliad, bydd twf sylweddol yn ein aelodaeth ac well siawns inni troi'n annibynnol o'r safbwynt ariannol. (Cofiwch fod Plaid Werdd Cymru yn rhan o mudiad byd-eang.) Yn Ulster cafodd y Blaid Werdd llawer o help gan Comhatlas Glas - Plaid Werdd yn y Gweriniaeth- yn ymgyrch llwyddiannus Brian Wilson yn ddiweddar.

Mae rhaid i fi bwysleisio ein bod ni ym Mhlaid Werdd Cymru yn hollol annibynnol lle mae bolisiau yn y cwestion. Mae gyda ni ein cynhadleddau ac ein maniffesto - sy'n cael ei drafftio gan aelodau yma yng Nghymru.

Gyda'r llaw, byddwn yn lawnsio ein maniffesto yng Nghaerdydd wythnos nesaf (Dydd Iau yn yr Eglwys Norweieg am 9.30). Croeso mawr i chi i ymuno a ni!

Rhodri Griffiths
Ymgeisydd rhif 1 Plaid Werdd Cymru ar gyfer rhanbarth Gorllewin De Cymru.

7 comments:

Anonymous said...

Da iawn, dan ni isio plaid genedlaetholgar o bob rhan o'r sbectrwm gwleidyddol

hoffwn eich gweld yn ymuno ym mrwydr y blogiau Cymraeg, sef i adael sylwadau cyson ar y blogiau gwerth chweil eraill. Y rheswm yw bod bob sylwad yn creu dolen, ac nifer y dolennau sy'n diffinio pa mor lwyddiannus yw blog. Mae hefyd yn ysgogi blogwyr i flogio.

Vashti said...

Diddorol iawn - mae'n ardderchog cael bleidleisio dros yr amgylchedd ac annibyniaeth ar yr un tro.

Mrs.Victoriamichael said...

Ydych chi mewn unrhyw anawsterau ariannol? Ydych chi angen
benthyciad i ddechrau busnes neu i dalu eich biliau?
Rydym yn darparu benthyciadau i bobl sydd angen help, ac rydym yn rhoi benthyg i gwmnïau lleol, rhyngwladol a hefyd ar gyfradd llog isel iawn o 2%.
Gwnewch gais nawr Drwy e-bost: victoriamichaelloanfirm@gmail.com
Diolch
Diolch a Dduw bendithia
Mrs. Victoria

blogger said...

Ydych chi mewn argyfwng ariannol, yn chwilio am arian i ddechrau'ch busnes eich hun neu i dalu eich biliau ?, Mae Benthyciad PayLATER yn cael pob math o fenthyciadau ar gyfradd llog isel o 2% Gwneud cais nawr trwy e-bost yn: ( paylaterloan@zoho.com ) NEU WhatsApp ( +1 929 222 7518 )

Unknown said...

Mae hyn er mwyn eich hysbysu ein bod yn cynnig cyfradd flynyddol Benthyciad (Busnes, Personol, Cydgrynhoi, Car, Buddsoddi, ac ati) @ 3%. A oes angen benthyciad arnoch ac wedi cael eich gwrthod gan eich banc oherwydd credyd gwael? Oes gennych chi filiau heb eu talu neu mewn dyled? Rydym yn gyflym ac yn ddibynadwy a gonestrwydd yw ein gair gwylio.

FFURFLEN CAIS LLENWI
Eich Enw yn llawn: Cyfeiriad: Rhyw: Swm Angenrheidiol: Hyd: Gwlad: Galwedigaeth: Rhif ffôn: Pwrpas y benthyciad:

Cofion cynnes,
E-bostiwch Ni: bryanstefanloanfirm@gmail.com neu whatsapp: +919654763221
Bryan Stefan (Prif Swyddog Gweithredol)
Cwmni Buddsoddi Bryan

Unknown said...

Mae hyn er mwyn eich hysbysu ein bod yn cynnig cyfradd flynyddol Benthyciad (Busnes, Personol, Cydgrynhoi, Car, Buddsoddi, ac ati) @ 3%. A oes angen benthyciad arnoch ac wedi cael eich gwrthod gan eich banc oherwydd credyd gwael? Oes gennych chi filiau heb eu talu neu mewn dyled? Rydym yn gyflym ac yn ddibynadwy a gonestrwydd yw ein gair gwylio.

FFURFLEN CAIS LLENWI
Eich Enw yn llawn: Cyfeiriad: Rhyw: Swm Angenrheidiol: Hyd: Gwlad: Galwedigaeth: Rhif ffôn: Pwrpas y benthyciad:

Cofion cynnes,
E-bostiwch Ni: bryanstefanloanfirm@gmail.com neu whatsapp: +919654763221
Bryan Stefan (Prif Swyddog Gweithredol)
Cwmni Buddsoddi Bryan

FRED LARRY LOAN FIRM said...

Dewch nawr i gael benthyciad brys yn fredlarryloanfirm@gmail.com
Yma rydym yn barod i brosesu'ch benthyciad

Diwrnod da,

Ydych chi'n ddyn neu'n fenyw fusnes? Mae amser i gyflawni eich breuddwyd wedi dod, rydym yn gwmni benthyciadau ardystiedig, rydym yn cynnig benthyciadau ar gyfradd llog isel o 3%, I unigolion a chwmnïau ledled y byd, mewn unrhyw arian cyfred rydych chi ei eisiau, punnoedd, doler, Ewro ac ati.

Dibynnu arnom heddiw am fenthyciad cyflym a gwarantedig
cysylltwch â ni trwy
E-bost: (fredlarryloanfirm@gmail.com) neu (fredlarryloanfirm@hotmail.com)
Rhif Whatsapp: +967737371424